Dumepensa на Пасусот на полицијата по апсењето тие имаат три адвокати во еден бар рација