Правни ДНК Тестирање на татковство

доделување на дете

Многу од нашите клиенти ги користат резултатите на нивната правна анализа во татковство за да ја поправите проблем за закон за семејство (како што се поддршка на детето

како и во спорови од bisitasyon)

решавање на спорови во наследство. и да се исполнат барањата за имиграција Синџирот на притвор е процес на документација која покажува.