на седум различни видови на даноци во филипини

1. платени ma3yan со работа или не со возраст од осумнаесет нагоре

2. Данок на Вработување или професионална данок сите професионални самовработените лица, како што се лекари, адвокати, стоматолози, сметководители.

Даноци на имот-сите на бизнис купи, наследни и се добиени како подароци или донации се пониски овој данок според ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ на имотот како куќи и земјиште. Данок на добивка-тоа е директен данок каде што плаќањето е директен прави плаќаат. тоа е данокот дека ќе профитираат на taoo компании. на buwios е различна според приходи 7. Данок на промет - од општи даноци кои се плаќаат на купените производи и услуги, како што се Вредноста addede Данок.