На почетокот на чистење во близината на Манила Bay

На почетокот на чистење во близината на Манила Залив

различни - модерна опрема која се користи од страна на владата во прилагодување.