Адвокат, мртов во борбата против сообраќај во Caloocan